top of page
Tore Bengtsson LMD .jpeg

HAN VILL HJÄLPA MÄNNISKOR MED DIABETES

Närmare 500 miljoner (en halv miljard!) människor världen över är diagnostiserade med typ 2-diabetes, och siffran ökar hela tiden. Forskaren Tore Bengtsson ser det som sin livsuppgift att hjälpa människor med typ 2-diabetes – och har utvecklat tre nya behandlingar som han hoppas ska förändra och förbättra deras livssituation.


Tore Bengtsson, forskare och professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet, har i över 25 år forskat kring typ 2-diabetes och beskriver det som en av världens största pågående epidemier.
– Jag har vigt hela mitt yrkesverksamma liv åt typ 2-diabetes och de senaste åren har sjukdomen ökat explosionsartat. Den är som ett skenande tåg med enorma negativa hälsoeffekter för berörda individer, och det är oerhört frustrerande att fler inte gör mer för att få stopp på det här tåget, säger Tore.


Tillsammans med sin forskargrupp har Tore utvecklat tre nyskapande behandlingar. En av behandlingarna – som fokuserar på att bromsa matsmältningen – har testats i kliniska försök på människor. Forskarna har utvecklat ett pulver bestående av porösa mikropartiklar av kisel. Partiklarna är fulla av minimala hål, lagom stora för att kunna fånga upp enzymer som bryter ner fett och kolhydrater i matsmältningskanalen. Om en person sväljer några gram av pulvret i samband med en måltid kommer därför maten att brytas ner långsammare.
– Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom vilket i hög grad inkluderar vår kost, alltså vad vi stoppar i oss. En av de stora bovarna är så kallad fast food, det vill säga processad mat som bryts ned väldigt fort i kroppen, vilket gör att vi snabbt får en väldigt hög sockerhalt i blodet. Med det här kiselpulvret vill vi bromsa nedbrytningshastigheten, så att fast food blir till slow food. Det i sin tur gör att glukostopparna i blodet blir lägre och det totala energiupptaget från tarmen minskar, förklarar Tore.


Resultatet av studien har publicerats och visar på goda effekter. Tore ser optimistiskt framåt och planerar tillsammans med läkemedelsbolaget Sigrid Therapeutics redan inför nästa steg. Det krävs nu en stor studie (440 patienter) med samma framgång, innan man får tillstånd att producera en säljbar produkt. Och under tiden fortsätter parallellt arbetet med de övriga två behandlingarna. Där den ena upptäcktes av en ren slump av Tore och hans dåvarande doktorand när de, under ett besök i ett laboratorium i Australien, studerade hur muskelceller suger upp socker – glukos – från sin omgivning. En funktion som är viktig för att blodsockret ska gå ner efter en måltid, men som många gånger fungerar dåligt vid typ 2-diabetes. De utsatte muskelcellerna för ett ämne som egentligen är utvecklat för att stimulera fettceller, och till deras förvåning började muskelcellerna att suga i sig glukos.

– Först trodde vi att det hade blivit något fel med testet, men sedan vände jag på det: Tänk om det inte har blivit fel, tänk om vi istället har upptäckt ett nytt sätt för celler att ta upp glukos. Socker är den bästa energibäraren. Muskler älskar socker och tar upp det från blodet, men det fungerar inte lika bra hos personer med typ 2-diabetes. Tidigare har man trott att det enda sättet att hjälpa muskelceller att ta upp socker från blodet är genom att stimulera dem med insulin, och man behandlar därför ofta typ 2-diabetes med insulinsprutor, vilket inte alltid är så lyckat eftersom personer med typ 2-diabetes ofta reagerar dåligt på just insulin. Vad vår upptäckt visade var att när man stimulerarar en speciell mottagare på muskelcellernas yta – beta-2-adrenerga receptorn – ökar upptaget av glukos i musklerna, och då sjunker blodsockret, förklarar Tore.


Den här intervjun sker över telefon, men det går inte att ta miste på upprymdheten i Tores röst när han berättar om den nya upptäckten. Inte heller på det engagemang han känner för sitt arbete och för de människor han brinner för att hjälpa. Det nya preparatet har genomgått toxologiska studier och läkemedelsbolaget Atrogi har nu dragit i gång kliniska försök på människor.


Den tredje potentiella behandlingen som Tore arbetar med är en släktning till beta-2-adrenerga receptorn, kallad beta-3-adrenerga receptorn. Den sitter på ytan av så kallat brunt fett, och även denna triggar celler att ta upp socker. När det bruna fettet stimuleras via beta-3 adrenerga receptorn, skickar cellerna ut speciella mottagare till sin yta, GLUT-1, som suger upp socker från blodet.
– Man kan likna dem vid dammsugare, som suger in glukos i det bruna fettet. En mekanism som vi kan stimulera med ett flertal nya substanser, som vi har sett markant kan sänka blodsockret hos möss. Förhoppningen är att det även ska funka på människor, säger Tore.


Men finns det då ingen fara med dessa mediciner, att man fortsätter upprätthålla en många gånger osund livsstil. Är det inte bättre att istället komma till bukt med orsakerna bakom typ 2-diabetes, att börja därifrån istället?
– Jag tror att de allra flesta med typ 2-diabetes vet att det är en livsstilssjukdom och att de borde förändra sin kosthållning och motionera mer och så vidare. Men nu har vi en halv miljard människor med alldeles för höga blodsockerhalter, som behöver hjälp här och nu. Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom och jag tror inte att en lösning är tillräckligt, utan vi måste ta fram flera. Kan vi få patienterna att må bättre så kanske de även får ork och energi att förändra och förbättra sin situation och förhoppningsvis bli friska från sin diabetes. Det är det som driver mig och är målet med mitt arbete, säger Tore.


Text: Sara Palmkvist

Foto: Privat


Artikeln är även publicerad i tidningen Leva med diabetes.

Fler intervjuer om diabetes nedan.

Han vill bota diabetes: Project
bottom of page