Live Scene News

OM

Journalistik - en tuff men självklar bana

Jag har arbetat som Journalist professionellt sedan 2000. Genom att kombinera min journalistiska utbildning och min nyfikna natur har jag genom åren skapat ett arkiv som behandlar nyheter inom en rad olika ämnen. Jag bidrar med artiklar till en rad olika tryckta publikationer och nyhetswebbsidor, och jag lägger alltid vikt på rättvis rapportering och ärligt berättande.